©2014-2020, UBND HUYỆN YÊN KHÁNH
Địa chỉ: Thị trấn Yên Ninh – huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: (030).3841.2311